Živé webky

Zásady Ochrany Súkromia

Zásady Ochrany Súkromia

Posledne upravené: Júl 1, 2021

Vítame Vás

Vitajte v našich Zásadách ochrany osobných údajov!

bigskytube je stránka pre dospelých, ktorá ponúka živé predstavenia na kamere a iné, s tým súvisiace, služby pre dospelých.

Počas používania týchto služieb, zdieľate s nami niektoré vaše osobné údaje. Pretože chceme, aby ste si naše služby užili v pokojnom a dôveryhodnom duchu, budte uistení, že sme plne oddaní ochrane vašich osobných údajov.

Našu stránku a služby prevádzkujeme v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane osobných údajov vrátane Všeobecného nariadenia o ochrane údajov ("GDPR") a Zákona CCPA (angl. California Consumer Privacy Act). Pre viac informácií si prosím prezrite sekciu 6 “Vaše práva podľa GDPR”. Ak ste obyvateľ Kalifornie, prezrite si prosím sekciu 7 “Informácie pre občanov Kalifornie.”

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Poskytujeme vám tieto Zásady ochrany osobných údajov, aby ste mohli učiniť informované rozhodnutia ohľadom využívania vašich údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov opisujú ako zhromažďujeme, využívame, zdieľame a uchovávame osobnú údaje návštevníkov našej stránky ("Hostia") a jednotlivcov, ktorí sa zaregistrovali ako členovia ("Členovia"). Prosím berte na vedomie, že tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné len pre osobné údaje Hostí a Členov. Osobné údaje modelov ("Modely") sú spravované separátnymi Zásadami ochrany osobných údajov.

Termín "osobné údaje" používaný v týchto Zásadách ochrany osobných údajov znamená informácie, ktoré môžu identifikovať, súvisieť, opisovať alebo dôvodne schopné byť asociované s, alebo spojené, priamo alebo nepriamo, s konkrétnym jednotlivcom alebo domácnosťou. Napríklad podľa CCPA, osobné údaje zahŕňajú identifikátory ako pravé meno, alias či poštovú adresu; komerčné informácie vrátane záznamov zakúpených produktov či služieb; informácie o internetovej alebo inej elektronickej aktivite vrátane, bez obmedzenia, história prehliadania, história vyhľadávania; a zvukové či video nahrávky. CCPA § 1798.140(o)(1).

Prosím prečítajte si dôkladne tieto Zásady Ochrany Osobných Údajov. Tieto formujú a sú začlenené do Zmluvných Podmienok. Používaním bigskytube webstránky alebo akýchkoľvek našich služieb súhlasíte že Zmluvné Podmienky vrátane týchto Zásad Ochrany Osobných Údajov formujú právny kontrakt s vami. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať ak máte akékoľvek otázky ohľadom našich praktík alebo o tom, čo robíme s vašimi osobnými údajmi. Budeme viac než radi odpovedať vám alebo akokoľvek asistovať.

Kto Rozhoduje "Ako" a "Prečo" Sú Vaše Osobné Údaje Spracované?

Nasledovné spoločnosti rozhodnú ako a ktoré vaše osobné údaje sú spracúvané, a pre účely GDPR sú "Spoloční správcovia":

JWS Americas S.à r.l.

44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 LuxembourgLuxemburské VeľkovojvodstvoRegistrovaný v Luxemburskom obchodnom registri pod číslom: B 249539.
 

JWS International S.à r.l.

44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 LuxembourgLuxemburské VeľkovojvodstvoRegistrovaný v Luxemburskom obchodnom registri pod číslom: B 249566.

JWS Americas S.à r.l. a JWS International S.à r.l. spoločne rozhodujú o účeloch a spôsoboch spracovania vašich osobných údajov. Obe entity spolupracujú v spracovateľských aktivitách súvisiacich s účelmi uvedenými v týchto Zásadách.

Zaviedli sme dohodu o spoločnej kontrole (podľa časti 26 v GDPR) pre stanovenie úloh a zodpovedností Spoločných správcov, najmä s ohľadom na nárokovanie práv subjektov a povinností pre poskytovanie informácií. Môžete nás predovšetkým kontaktovať cez kontaktný bod uvedený v Sekcii 9 týchto Zásad.

Prosím berte na vedomie, že bez ohľadu na túto dohodu, máte právo nárokovať si svoje práva (ako bolo uvedené v Zásadách ochrany údajov) vo vzťahu ku a proti každému zo Spoločných správcov. Taktiež máte právo kontaktovať nás a informovať sa o tom, ako sú zodpovednosti za to delené medzi týmito dvoma spoločnosťami.

Ktoré Osobné Údaje Spracúvame?

Zhromažďujeme, používame, zdieľame, prevádzame a uchovávame rôzne druhy Vašich osobných údajov v dôsledku vašich návštev a/alebo používaní našich služieb.

Osobné dáta, ktoré zhromažďujeme zahrňujú nasledovné kategórie údajov:

 1. Osobné Údaje, Ktoré Poskytujete

  Profilové informácie
  Keď si vytvárate účet na našej stránke, požadujeme dôležité údaje vrátane:
  • emailová adresa
  • používateľské meno
  • heslo
  Pre zviditeľnenie na našej stránke (prilákanie viac Modelov – najmä tých, po ktorých je vysoký dopyt), môžete si vyplniť "Môj Profil" v nastaveniach účtu. Môžete sa tak rozhodnúť poskytnúť ďalšie dodatočné informácie o sebe, ako napríklad:
  • Prezývka
  • Pohlavie
  • Vek
  • Poloha
  • Sexuálna orientácia
  • osobná špecialita
  • čo sa mi páči
  • Čo sa mi nepáči
  • čím sa živím
  • čo ma baví
  • čo ťa robí špeciálnou

  Poskytnutie týchto informácií o sebe vo vašom profile je voliteľné. Predvolene môžu všetky Modely vidieť tieto údaje. Môžete ich však zo svojho profilu odstrániť kedykoľvek, čo nebude mať dopad na používanie stránky. Taktiež si môžete nastaviť level súkromia vo vašom profile, ak chcete obmedziť zdieľanie týchto údajov napr. len Modelom, s ktorými ste mali súkromný chat alebo chcete svoj profil súkromný.

  Fakturačná Podpora & Zákaznícka Podpora
  Zhromažďujeme všetky informácie, ktoré ste zdieľali s našimi tímami Fakturačnej & Zákazníckej Podpory, napríklad:
  • tvoj osobný e-mail
  • služby, Model alebo používateľské meno asociované s vašou požiadavkou
  • tvoje komentáre alebo názory na Modelky
  • tvoje konverzácie s Tímom Podpory

  Viac všeobecne, keď s nami komunikujete akýmkoľvek iným spôsobom, zhromaždíme akékoľvek informácie, ktoré poskytnete.

  Kupovanie kreditov

  Keď si zakúpite kredity, aby ste mohli využívať našu stránku, v závislosti od použitej platobnej metódy, môžeme zhromažďovať a spracúvať vaše identifikačné údaje (celé meno, krajina, PSČ) a platobné informácie. Ohľadom vašich platobných informácií, berte na vedomie, že uchovávame len posledné štyri čísla vašej platobnej karty a jej rok/mesiac exspirácie.

  Odkázanie Kamaráta

  Keď odkážete kamaráta na našu stránku (predmet našich Zmluvných podmienok a, podľa okolností, podmienok opísaných v používateľskom menu vášho účtu v sekcii súvisiacej s referenčným programom). nezhromažďujeme akékoľvek ich osobné údaje pred tým, než sa stanú Členom na našej stránke.

  Keď váš kamarát klikne na referenčný odkaz, ktorý ste zdieľali, vygenerujeme referenčné číslo, ktoré si ponecháme. Táto informácia sama o sebe nie je kvalifikovaná ako identifikovateľná informácia. Ak sa váš kamarát rozhodne zaregistrovať na stránku, až vtedy bude toto referenčné číslo viesť k ich identifikácii.

 2. Osobné údaje z používania stránky

  Zhromažďujeme a spracúvame určité informácie o vás, keď využívate naše služby a našu stránku.

  To znamená, že keď navštívite našu stránku a použijete naše služby, aj ak nemáte vytvorený účet alebo nie ste prihlásený, zhromaždíme určité údaje vrátane:

  Informácie o využití
  Zhromažďujeme informácie o vašej aktivite na našej stránke a o tom, ako interagujete s funkciami na našej stránke. Ak ste Člen, môžeme spojiť tieto informácie s vašou osobnou identitou (napr. pre účely detekcie podvodu). Zhromažďujeme napríklad:
  • vaša história aktivity na našej stránke a špeciálne funkcie, ktoré ste na nej použili (napr. zaslanie spätnej väzby po súkromnom chate, ohodnotenie modela, pridanie modela do obľúbených, video/hlasový hovor atď.)
  • čas strávený v súkromnom chate, ktoré Modely a ich kategórie (napr. preferencie založené na etniku) ste sledovali;
  Takisto zhromažďujeme informácie o vašej komunikácii s Modelkou, ako napríklad:
  • používateľské meno Modelu
  • čas a dátum vašich komunikácií
  • metódy komunikácie (napr. správy na nástenke, súkromný chat atď.)

  Navyše, ak sa zúčastňujete vo vernostnom programe, odkazovanom v našich Zmluvných podmienkach ako Club Elite, vieme, akú úroveň masky máte (informácia, ktorú tiež vidíte vo svojom profile, keď ste prihlásený na stránke). V tejto súvislosti, prosím berte prosím na vedomie, že nikdy neuchovávame históriu vašich úrovní masiek.

  Informácie o obsahu

  Kvôli technickým účelom a obrane proti sťažnostiam a právnym nárokom uchovávame v našom systéme obsah, ktorý vytvoríte, pridáte a/alebo prenášate cez našu stránku (napr. obrázky) a informácie o obsahu, ktorý vytvárate alebo poskytujete.

  Takisto zbierame akékoľvek informácie, ktoré oznámite a/alebo zdieľate s Modelkami na stránke, napríklad správy v súkromnom chate alebo počas živých vystúpení.

  V prípade, že zapnete svoju kameru alebo mikrofón v súkromnom chate, nikdy nezaznamenávame alebo neuchovávame váš kamerový alebo zvukový záznam. Taktiež nedovoľujeme Modelom nahrávať alebo zaznamenávať kamerový alebo zvukový záznam počas súkromnej šou. Takéto konanie je na našej stránke zakázané.

  Ak používate funkciu Video/Hlasový Hovor na našej stránke (pre zavolanie Modelu, ktorý je offline), nenahrávame alebo nespracúvame vaše komunikačné údaje s Modelom. Vaša komunikácia je súkromná. Prosím berte na vedomie, že nie sme zodpovední za vašu skúsenosť alebo obsah týchto súkromných hovorov.

  Zhromažďujeme akékoľvek iné komunikačné údaje, napr. telefónne konverzácie, chat záznamy, textové správy, faxy a listy zasielané k nám.

  Záznamy prihlásení a údaje o zariadení
  Automaticky zhromažďujeme záznam prihlásení a informácie o vašom počítači, telefóne alebo inom zariadení, ktoré používate na naše služby/stránku. Toto zahŕňa:
  • IP adresa
  • dátum a čas prihlásenia sa do účtu
  • videné stránky
  • Využívané funkcie
  • hardvér, softvér alebo použitý internetový prehliadač
  • operačný systém / používaná verzia aplikácie
  • nastavenia jazyka
  • identifikátory asociované s cookies alebo iné technológie, ktoré môžu unikátne identifikovať vaše zariadenie alebo prehliadač
  Ak používate mobilné zariadenie, takisto môžeme zhromažďovať:
  • dáta identifikujúce vaše mobilné zariadenie
  • nastavenia a charakteristiky súvisiace so zariadením
  • detaily polohy
  • zlyhania aplikácií a iné systémové aktivity
  Cookies / Iné Technológie

  Ako mnoho webstránok a aplikácií, aj my používame cookies a iné technológie (napr. web beacons, webové úložisko) pre zbieranie informácií o vašom zariadení a aktivite, napríklad typ prehliadača a informácie o vašom operačnom systéme, IP adrese, prehliadaných stránkach alebo používaných funkciách.

  Pre cookies, ktoré nie sú považované za nevyhnutné, sa pýtame na váš explicitný súhlas predtým, než ich umiestnime do vášho zariadenia (napr. cez banner, ktorý sa zobrazí, keď so zariadením prvýkrát navštívite našu webstránku). Berte na vedomie, že blokovanie cookies môže negatívne ovplyvniť zážitok z našej stránky.

  Pre viac informácií o tom, ako používame cookies a aké sú vaše možnosti, si prosím prezrite naše Zásady Cookies

 3. Osobné údaje zhromažďované tretími stranami

  Modely: počas diskusie s našou Fakturačnou a Zákazníckou Podporou, Model môže poskytnúť o vás nejakú informáciu, ktorá bude zhromaždená.

  Reklamné Siete Externých Partnerov: pomáhajú nám propagovať našu stránku. Môžu zhromažďovať informácie o vašich interakciách s našimi reklamami v našom mene.

  Reklamné Siete Interných Partnerov: aj my sami manažujeme reklamnú sieť a propagačné nástroje. Partneri tretích strán nás môžu kontaktovať ohľadom informácií o vašich interakciách s našimi reklamami a propagačnými nástrojmi publikovanými/používanými na ich stránkach alebo pridružených stránkach (čiže stránky s čiastočnou alebo plnou reprodukciou našej primárnej stránky).

  Odkázanie Kamaráta: Ak ste sa u nás zaregistrovali cez referenčný odkaz, prosím berte na vedomie, že neuchovávame o vás žiadne osobné údaje predtým, než ste sa na stránku zaregistrovali, prípadne podľa okolností navštívili. Kliknutím na referenčný odkaz sa vytvorí náhodné referenčné číslo, ktoré vás nemôže identifikovať pokým sa nezaregistrujete na našej platforme. Referenčné číslo je používané čisto len z dôvodu, aby sme vedeli, či ste vy a váš "kamarát" oprávnení získať odmenu.

  Niektoré štáty alebo krajiny od nám ukladajú zákonnú povinnosť verifikovať váš vek počas vytvárania vášho účtu. Vtedy môžeme využiť informácie poskytnuté treťou stranou ("Poskytovateľ overenia veku"). Vždy, keď je to možné, vyžiadame Poskytovateľa overenia veku, aby s nami zdieľal len binárnu hodnotu (napr. viac ako 18 rokov / menej ako 18 rokov) za účelom minimalizovania množstva osobných údajov, ktoré spracúvame.

 4. Verejné Osobné Údaje

  Zhromažďujeme verejne dostupné informácie o vás len pokiaľ je to nevyhnutné na prevenciu podvodu alebo ilegálnych aktivít na našej stránke (napr. ak podozrievame, že používate falošnú alebo ukradnutú kreditnú kartu, alebo ak sme svedkami zneužívania maloletých, pedofilných aktivít a podobne).

  Tieto údaje môžu obsahovať verejne dostupné informácie, ktoré zdieľate na sociálnych sieťach ako Facebook, Vašom blogu a/alebo stránke, a akékoľvek iné verejné údaje dostupné na internete.

  Táto informácia je vždy asociovaná alebo kombinovaná s údajmi, ktoré sme zozbierali cez našu stránku pre dokončenie nášho vyšetrovania pred nahlásením akéhokoľvek podvodu a ilegálnych aktivít príslušným orgánom. Nikdy nepoužívame verejne dostupné údaje pre akékoľvek účely.

 5. Špeciálne kategórie údajov

  Toto znamená údaje citlivej povahy, ktorých odhalenie by mohlo mať značný dopad na fundamentálne práva a slobody; napríklad by mohlo byť použité proti nezákonnej diskriminácii (napr. pre vaše sexuálne záujmy/preferencie).

  Sú tri situácie, kedy spracúvame vaše citlivé údaje:
  • Personalizovanie stránky: Ak súhlasíte s používaním cookies alebo špecificky s personalizáciou obsahu cez tzv. "gravity_cookie", ako je nazvané vo vašom prehliadači (sekcia 3.7 nižšie). Prosím berte na vedomie, že váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, ako bolo vysvetlené v našich Cookie Pravidlá. Ak tak urobíte, stránka už viac nebude personalizovaná vašim preferenciám a tým pádom bude užívateľský zážitok iný.

  • Platené služby: Keď používate našu stránku a nakupujete služby (napr. živé šou, súkromný chat, prekvapenia pre Modely atď.), spracúvame a uchovávame informácie súvisiace s vašou aktivitou (napr. kategória Modelov, ktorých služby ste odoberali a pod.), aby sme vám mohli poskytovať služby, ktoré požadujete.

   Kvôli explicitnému významu názvov každej kategórie, rovnako ako aj typy Modelov, od ktorých odoberáte služby, je možné, avšak nie isté, že tieto zvolené kategórie môžu indikovať vaše sexuálne preferencie.

   Svoj súhlas k spracúvaniu môžete kedykoľvek odvolať v nastaveniach účtu. Avšak prosím berte na vedomie, že takéto odvolanie znamená, že sa nebudete môcť prihlásiť do vášho účtu a využívať služby, nakoľko my nebudeme môcť poskytovať vám služby bez spracovania takýchto informácií.

  • Aktualizácia Profilu: Toto odkazuje na aspekty vášho profilu, ktoré sú voliteľné, napríklad váš vek, pohlavie, sexuálne preferencie (prezrite si doložku 2.1, "Profilové Informácie"). Odstrániť tieto sexuálne preferencie môžete kedykoľvek z vášho profilu bez dopadu na používanie stránky.

   Rozumieme, že informácie, ktoré o vás máme, nemusia explicitne reflektovať realitu vášho života mimo stránky. Vaše online preferencie môžu hrať rolu, ktoré ste sa rozhodli hrať vo virtuálnom prostredí. Pre poskytnutie najvyššej úrovne ochrany údajov, kategorizujeme tieto údaje ako citlivé, ktoré sú vysoko chránené a je s nimi zaobchádzané s najväčšou starostlivosťou.

   Keďže vaše online sexuálne preferencie a iné údaje súvisiace s vašimi sexuálnymi záujmami sú dôležitým aspektom vášho súkromia, udržiavame vysoké technologické bezpečnostné štandardy. Pravidelne vykonávame kontroly našich bezpečnostných opatrení pre garantovanie dôveryhodného prostredia.

Prečo Spracúvame Vaše Osobné Údaje?

Zozbierané informácie používame na nasledovné účely:

 1. Aktivácia Účtu

  • Základné informácie: Primárne používame vaše osobnú údaje, ktoré ste poskytli počas vytvárania vášho online účtu, na otvorenie a administrovanie tohto účtu. Účet vám umožňuje používať funkcie, kupovať kredity a užívať si naše bezplatné a platené služby. Váš účet vám taktiež umožňuje vykonávať kontrolu ohľadom vašich osobných údajov. Cez váš účet si môžete manažovať nákupy, užívať si špeciálne ponuky a manažovať váš profil a nastavenia účtu.

   Spracúvame tieto informácie na vykonávanie zmluvy, ktorú s vami máme a na poskytovanie služieb, ktoré vyžadujete. Ak nebude možné z vašej strany poskytnúť minimálne vyžadované údaje, nebudeme vám môcť vytvoriť profil a umožniť vám používať služby.

  • Dodatočné informácie: Máte možnosť poskytnúť dodatočné, voliteľné informácie vo vašom profile. Máte kontrolu nad tým, ktoré informácie použijete na vyplnenie vášho profilu.

   Tieto informácie spracúvame na základe vášho súhlasu. V nastaveniach vášho profilu sme umiestnili informatívne upozornenie, aby ste boli oznámení o používaní týchto údajov a ako ich zdieľame.

   Vždy môžete odvolať svoj súhlas odstránením údajov priamo z vášho účtu v nastaveniach profilu. Buďte uistení, že tieto údaje budú odstránené promptne. Vy máte pod kontrolou informácie, ktoré sa rozhodnete zdieľať s našimi Modelmi.

 2. Pre zlepšenie a propagovanie našich služieb

  Pre pochopenie toho, ako môžeme zlepšiť naše služby a/alebo nájsť lepšie spôsoby na propagáciu našich služieb ostatným, zbierame osobné údaje pre nasledovné účely:
  • Analytika a Štatistiky: Limitované množstvo vašich údajov používame na analytické a štatistické účely. Kladieme veľký dôraz na zlepšovanie našich služieb a zlepšenie vášho zážitku ako Člena či Hosťa.

   Pre lepšie pochopenie vašich potrieb a toho, ako môžeme zlepšiť naše služby, dávame dokopy informácie, ktoré ste nám poskytli a tie, ktoré sme o vás zhromaždili počas návštev našej stránky alebo počas používania služieb, na zistenie všeobecných trendov ohľadom preferencií a zvykov našich používateľov. Toto nám pomáha napríklad vygenerovať štatistické správy o aktivite našich zákazníkov založené na prezeraných kategóriách Modelov, krajinách alebo nákupoch. Tieto informácie v týchto správach sú v agregovanej forme a nemôžu byť použité na identifikovanie jednotlivcov.

   Taktiež používame službu Hotjar a iné služby poskytovateľov tretích strán pre lepšie pochopenie používateľských potrieb a optimalizáciu týchto služieb a používateľského zážitku. Hotjar je technologická služba, ktorá pomáha lepšie pochopiť správanie našich používateľov (napr. koľko času trávia na akých stránkach, na ktoré odkazy klikajú, čo majú a čo nemajú radi a pod.) a toto nám umožňuje vybudovať a udržiavať naše služby so spätnou väzbou od používateľov. Hotjar používa cookies a iné technológie na zhromažďovanie dát o užívateľskom správaní a ich zariadení, napríklad IP adresa zariadenia (zaznamenaná a uchovaná čisto v anonymizovanej forme), rozlíšenie obrazovky, typ zariadenia (unikátne identifikátory zariadenia), informácie prehliadača, geografická poloha (len krajina) a preferovaný jazyk na zobrazovanie našej webstránky. Hotjar uchováva tieto informácie v pseudonymizovanom používateľskom profile. Ani Hotjar ani my tieto informácie nikdy nepoužijeme na identifikovanie jednotlivých používateľov alebo spojenie s ďalšími údajmi jednotlivých používateľov. Pre viac informácií ohľadom Hotjar Zásad ochrany osobných údajov kliknite na tento odkaz.

   Môžete sa rozhodnúť proti vytvoreneniu používateľského profilu, uchovávaniu údajov o používaní stránky bigskytube službou Hotjar a tiež sledovaním cookies službou Hotjar kliknutím na tento odkaz.

  • Vylepšenia: Používame vaše údaje na testovanie, riešenie problémov a zlepšovanie funkcionality a kvality našich online zábavných služieb. Našim hlavným cieľom je optimalizácia našej stránky a služieb, ich zjednodušovanie a vylepšovanie.

  • Služby na Mieru: Veľmi limitované charakteristiky o vás zdieľame s Modelmi zaregistrovanými na našej stránky, aby vám mohli lepšie doručiť adaptované služby. Prezrite si prosím sekciu 5 "S Kým Zdieľame Vaše Údaje?" pre viac informácií.

   Taktiež používame limitované informácie pre služby na mieru. Napríklad, keď sa prihlásite na našu stránku, použijeme vašu IP adresu na určenie krajiny, odkiaľ ste, a zobrazíme vám našu stránku vo vašom jazyku (pokiaľ je dostupný na našej stránke), takže ak navštívite stránku alebo sa prihlásite zo Spojených štátov, naša stránka vám automaticky zobrazí obsah v angličtine.

  • Propagácia: Máme pridružené programy, cez ktoré môžu webmasteri alebo iné tretie strany pomáhať nám s propagáciou našej stránky.

   Limitované informácie o vás zdieľame s našimi webmastermi alebo inými tretími stranami zúčastňujúcimi sa v pridružených programoch, aby sme im pomohli spustiť, udržiavať a optimalizovať ich marketingové kampane a propagačné aktivity. Toto im taktiež umožňuje sledovať ich príjem. Prezrite si prosím sekciu 5 "S Kým Zdieľame Vaše Osobné Údaje?" pre viac informácií.

  • Vyhľadávače: prosím berte na vedomie, že akékoľvek informácie, ktoré ste zverejnili na našej stránke, ako napríklad komentáre na verejnej nástenke Modelu, sa môžu vyskytnúť vo výsledkoch vyhľadávačov spolu s vašim používateľským menom.

  Tieto informácie spracúvame na základe našich legitímnych záujmov o vývoj a zlepšovanie našej stránky a používateľského zážitku, rovnako ako aj propagovanie našich služieb a stránky. Keď používame cookies alebo podobné technológie pre rovnaké účely (napr. zlepšovanie produktov), spoliehame na váš súhlas s používaním cookies vrátane cookies tretích strán. Pre viac informácií o tom ako používame cookies a aké sú vaše možnosti, prosím prezrite si naše Zásady Cookies.

 3. Pre manažovanie vzťahov so zákazníkmi

  Manažment vzťahov so zákazníkmi je kľúčom k akejkoľvek službe a v týchto podmienkach je definovaný ako akýkoľvek kontakt, ktorý s vami máme. Nasledovné sú súvisiace inštancie, počas ktorých zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje:
  • Zákaznícka Podpora & Fakturačná Podpora: Zákaznícka a Fakturačná Podpora funguje 24/7. Zdieľaním vašich osobných údajov s naším Tímom Podpory môžeme lepšie poskytovať všetky odpovede na vaše otázky a akýkoľvek pomoc, ktorú vyžadujete, viac efektívne.

   Všetky vaše komunikácie s našimi Tímami Podpory a všetky informácie, ktoré poskytnete, vrátane komentárov ohľadom Modelov, sú uchovávané a prezerané, aby sme mohli reagovať na vaše požiadavky. Týmto spôsobom sa môžeme taktiež uistiť, že všetci používatelia v plnom súlade dodržiavajú naše Zmluvné Podmienky.

   Niektoré zo zaznamenaných komunikácií budú použité pre tréningové účely s Tímami Podpory, aby mohli do budúcna zaistiť excelentný zákaznícky servis.

   Prosím berte na vedomie, že naše Tímy Podpory majú prístup ku všetkým informáciám, ktoré boli o vás zhromaždené. Vďaka tomuto prístupu majú naše Tímy Podpory dostupné všetko, čo potrebujú, aby vám mohli dať vhodnú a efektívnu asistenciu.

   Prosím berte na vedomie, že Zákaznícka Podpora a Fakturačná Podpora používa akékoľvek spôsoby kontaktovania vás vrátane emailu a telefónu, ak je to vhodné.

  • Všeobecné Výmeny: Môžeme s vami komunikovať cez email alebo iné vhodné spôsoby, aby sme vás informovali ohľadom akýchkoľvek zmien týkajúcich sa našej stránky alebo oznámení súvisiacich s vašim členstvom (napr. úspešná registrácia, zmena vernostnej masky a podobne...).

  Prosím berte na vedomie, že spracovávanie a používanie vašich osobných údajov je nevyhnutné pre náš legitímny záujem poskytovať vám vhodnú zákaznícku podporu a poskytovať vám relevantné informácie ohľadom stránky a vášho účtu.

 4. platba

  Vaše identifikačné údaje a platobné informácie používame na spracovanie transakcií. Toto závisí od použitej platobnej metódy, ale platí to pre väčšinu metód.

  Prosím berte na vedomie, že v závislosti od zvolenej platobnej metódy bude vaša platba spracovaná pridruženými tretími stranami našej skupiny, našich spracovateľov platieb/poskytovateľov služieb, ako bolo vysvetlené v Section 9 "Platobní poskytovatelia a finančné inštitúcie".

  Používanie vašich osobných údajov je striktne nevyhnutné v tomto prípade pre vykonanie akýchkoľvek platieb a poskytnutie kreditov alebo služieb, ktoré ste si zakúpili (čiže plnenie zmluvy, ktorú s vami máme).

 5. Uistenie bezpečného a Dôveryhodného Prostredia

  Pre ochranu vás a nášho biznisu, používame vaše osobné údaje pre nasledovné účely:
  • Na ochranu a prevenciu podvodov/ilegálnych aktivít.
  • Na odhalenie potenciálnych prienikov a porušení našich Zmluvných Podmienok alebo akýchkoľvek iných relevantných pravidiel
  • Kvôli bezpečnosti & ochrane (napr. autentifikácia & verifikácia identity)

  Máme legitímny záujem uchovať vás a náš biznis v bezpečí a uistenie plného súladu s našimi Podmienkami/pravidlami, ktoré sa pokúšajú garantovať to.

 6. Marketingové / Informatívne správy

  Vo všeobecnosti, keď sa zaregistrujete na našich stránkach, zasielame vám informatívne správy a marketing, aby ste zostali v obraze s novými funkciami a/alebo službami, špeciálnymi propagáciami, akciami a podobne.

  Pre podobné marketingové účely taktiež používame informácie, ktoré ste nám poskytli a informácie, ktoré sme zhromaždili počas vášho používania našej stránky a služieb.

  Používaním týchto informácií môžeme upraviť naše marketingové emaily na mieru vám alebo vašim charakteristikám (napr. krajinou). Nikdy nepoužívame údaje klasifikované ako "citlivé" na marketingové účely.

  Prosím berte na vedomie, že účasťou v referenčnom programe ste to vy, kto je považovaný za odosielateľa komunikácií (email, referenčný odkaz) vášmu kamarátovi a nie my. Prosím prezrite si doložku 2.1 "Odkázanie Kamaráta" pre viac informácií ohľadom tohto programu. Informácie zozbierané cez referenčný odkaz použijeme až vtedy, keď bol účet zaregistrovaný, na odkázanie a administrovanie takéhoto referenčného programu a vyhodnotenie oprávnenosti odmeny vašej a vášho kamaráta. V prípade, že je referenčný program deaktivovaný z akýchkoľvek dôvodov v súlade s našimi Zmluvnými Podmienkami, akékoľvek údaje, ktoré boli použité na administrovanie daného programu, budú promptne vymazané z nášho systému.

  Pre zhodnotenie úspechu našich marketingových kampaní, môžeme pseudonymizovať vašu emailovú adresu a použiť ju na vygenerovanie štatistických výsledkov. Tieto budú vo forme agregovaných dát a nie osobných údajov (napr. počet používateľov podľa krajinu, ktorí obdržali marketingové komunikácie).

  Váš email bude ďalej použitý na zaslanie pozvánok na účasť v prieskumoch, aby sme sa mohli naučiť viac o vašich skúsenostiach so stránkou, nápadoch a návrhoch na zlepšenie našich služieb.

  Máme legitímny záujem informovať vás o výsledkoch našich marketingových kampaní. Môžete, samozrejme, prestať odoberať takéto emaily kedykoľvek, použitím odkazu, ktorý sa nachádza v samotných emailoch. Taktiež sa môžete odhlásiť cez "Nastavenia Súkromia" vo vašom profile, avšak týmto je možné, že premeškáte špeciálne ponuky a informácie ohľadom nových služieb.

 7. Personalizácia nášho obsahu

  Používame softvér, ktorý sleduje správanie používateľov, ktorý nám umožňuje personalizovať domovskú stránku vašim chutiam (čiže Modelom, ktorí najviac pasujú vašim záujmom, založeným na predchádzajúcich návštevách a podobne).

  Aby sme tak mohli konať, musíme spracúvať a uchovávať informácie súvisiace s vašou aktivitou (napr. kategórie Modelov, ktoré navštevujete, stránky, ktoré ste navštívili a pod.).

  Svoj súhlas pre tento softvér môžete dať cez "cookie banner" (banner, ktorý sa zobrazí na zariadení po tom, čo na ňom navštívite našu stránku po prvýkrát). Odovzdaním súhlasu súhlasíte, že budeme sledovať vaše preferencie počas prechádzania našej stránky, ktoré môžu reflektovať vaše sexuálne záujmy, pre personalizovanie obsahu našej domovskej stránky zobrazovaním Modeliek, ktoré by vás mohli zaujímať, za účelom zlepšenia používateľského zážitku.

  Akceptovanie tohto softvéru znamená, že cookie (napr. tzv. “gravity_cookie”) bude umiestnené do vášho prehliadača. Po akceptovaní používania tohto cookie bude pri nasledovnej návšteve stránka založená na vašich predchádzajúcich preferenciách a návštevách.

  Bez vášho súhlasu nebudeme upravovať váš používateľský zážitok pre vás.

  Prosím berte na vedomie, že váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať, hoci to môže mať negatívny dopad na budúci používateľský zážitok.

  Pre tieto účely si prosím pozrite naše Zásady Cookie. Tam môžete spravovať svoje preferencie a odvolať váš súhlas.

  Ak máte problém, neváhajte kontaktovať našu Zákaznícku Podporu na dsr@jwsprivacy.com. Radi vám poskytneme akúkoľvek asistenciu.

 8. Pre vernostný program

  Tento program považujeme za hru a zábavnú iniciatívu.

  Môžete získavať body a dosahovať úrovne, čo vám umožní prístup k exkluzívnemu obsahu, čím chceme odmeniť vašu lojalitu na našej stránke.

  Zábava, ktorú získate cez tento program je len dodatočná služba k primárnej službe poskytovanej na našej stránke.

  Ak sa nechcete zúčastniť, kontaktujte našu Zákaznícku Podporu a požiadajte ich o zrušenie vašej účasti. Toto nebude mať dopad na používanie stránky.

  Máme legitímny záujem odmeňovať vašu lojalitu voči našej stránke.

 9. Pre súlad zo všetkými zákonnými požiadavkami a presadzovanie našich práv

  Taktiež môžeme spoliehať na zákonnú povinnosť spracúvať vaše osobné údaje. Napríklad musíme uchovávať vaše transakčné informácie pre udržiavanie zákonne povinných účtovných záznamov.

  Vaše informácie môžeme použiť na odpovedanie požiadavok od kompetentných orgánov alebo na základe našich legitímnych záujmov etablovať, vykonávať a brániť sa voči právnym nárokom. Ak je to nevyhnutné, použijeme vaše údaje na vyšetrenie problémov so spracovaním platieb alebo problémov s exekútormi, v prípade nevyplatených transakcií, vrátení alebo tzv. chargebackov.

  Naše údaje môžeme taktiež kombinovať s informáciami zákonne získanými od zdrojov tretích strán pre vyššie uvedené účely.

Ako Chránite A Ako Dlho Uchovávame Vaše Osobné Údaje?

Implementujeme rôzne bezpečnostné opatrenia, technologické a organizačné, aby sme garantovali ochranu vašich osobných údajov proti neautorizovanému prístupu, modifikácii odhalení alebo odstránení.

Implementujeme prevenčné systémy proti strate údajov v prípade úniku, krádeže alebo prienikov. Pravidelne testujeme naše IT systémy a vykonávame penetračné testy. Naša stránka obsahuje bezpečnostné technológie pre uistenie bezpečia používateľov a bezpečné uchovávanie ich súvisiacich informácií.

Spravidla neuchovávame osobné údaje Hostí dlhšie ako desať až pätnásť dní, avšak táto perióda je zvyčajne kratšia (v závislosti od návštevnosti). Akékoľvek informácie zhromaždené na verifikovanie identity v súvislosti s požiadavkou (napr. požiadavka na prístup k vašim údajom) bude uchovaná pre krátke obdobie, zvyčajne nie dlhšie ako päť dní. Údaje Členov uchovávame tak dlho, ako to považujeme za nevyhnutné pre:

 1. Poskytovanie Služieb

  Pre umožnenie poskytovania služieb vám vrátane udržiavania vášho členského účtu.

 2. Súlad so Zákonnými Obligáciami

  Pre dodržiavanie zákonných povinností. Napríklad niektoré vaše informácie si uchovávame pre daňové priznania a povinnosti auditu. Prosím berte na vedomie, že podľa Luxemburskej legislatívy, finančné informácie musia byť uchovávané po dobu desiatich rokov.

 3. Legitímne Záujmy a Obchodné Správanie

  Vrátane:
  • Etablovanie, vykonávanie a bránenie sa proti právnym nárokom
  • Prevencia tzv. chargebackov

   Uchovávame záznamy chatu a prihlásení, zariadenia a informáciách o používaní maximálne možné obdobie 120 dní od vášho posledného nákupu na stránke.

  • Detekcia podvodných/ilegálnych aktivít a ich prevencia

   Na čiernu listinu dávame všetky bývalé používateľské mená na určité obdobie; tieto používateľské mená nebudú počas toho obdobia dostupné na novú registráciu.

  • Udržiavanie Bezpečnosti

   Napríklad, ak suspendujeme alebo uzavrieme váš účet pre podvod alebo ilegálne aktivity, môžeme uchovať určité informácie o vás pre prevenciu otvorenia nového účtu v budúcnosti. Tieto informácie sú taktiež uchované v prípade prebiehajúcich súdnych konaní a/alebo vyšetrovania.

 4. Bezpečnosť

  Ako sme už povedali, protekcia vašich informácií a našej stránky pred náhodou alebo úmyselnou stratou údajov je naša hlavná priorita.

  Zvyšné kópie niektorých vašich osobných údajov môžu byť uchované v záložných systémoch po dobu 30 dní.

  Niektoré anonymizované kópie vašich informácií (napr. záznamy prihlásení) môžu zostať v našej databáze.

  Ak máte akékoľvek otázky ohľadom špecifických retenčných období určitých osobných údajov, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v doložke 9: "Ako nás môžete kontaktovať?"

S Kým Zdieľame Vaše Údaje?

Určitú časť vašich osobných údajov zdieľame s nasledovnými stranami:

 1. S Modelkami

  Váš účet zabezpečuje možnosť benefitovať s nákupov a služieb súvisiacich s našimi Modelmi.

  Nasledovné informácie o vás sú automaticky dostupné Modelom, s ktorými ste interagovali:
  • Vaše používateľské meno
  • Meno Stránky: Naše Modely vysielajú naživo cez niekoľko pridružených stránok; preto môže Model vidieť, z ktorej stránky sledujete.
  • Či odoberáte ich fanklub
  • Či ich máte v obľúbených
  • Ak im pošlete Jasmin Gift
  • Ak ste pravidelne platiaci Člen. Túto funkciu si môžete deaktivovať kontaktovaním nás (doložka 9: "Ako nás môžete kontaktovať?")
  • Úroveň vo Vernostnom Programe (Maska) - "Club Elite". Môžete si zmeniť vaše preferencie zdieľaním vašej úrovne vo vašich nastaveniach súkromia. Vaše možnosti sú:
   • Nezobrazovanie masky
   • Zdieľanie s Modelmi, s ktorými ste četovali súkromne alebo
   • Zobrazovanie všetkým užívateľom stránky.
  • Posledné interakcie: S Modelkami, o ktoré ste prejavili záujem, budeme zdieľať vaše používateľské meno spolu s históriou vašich posledných interakcií, ktoré ste s nimi inicializovali (napr. označenie "Páči sa mi to" alebo komentovanie modelkinej sekcie "Môj obsah" alebo pridanie do obľúbených), vrátane detailnej histórie utrácania kreditov v súvislosti s danou Modelkou (ako často, kedy a ako veľa a cez aké funkcie ste utratili kredity u danej Modelky). Tieto limitované informácie budú zobrazené Modelke za účelom poskytovania lepších služieb upravených pre vaše potreby.

  • Dodatočné Profilové Informácie

   Môžete zdieľať niektoré informácie o vás s Modelmi, ktoré ste si pridali do profilu (napr. pohlavie, vek, krajina, záujmy a pod.). Taktiež môžete v súkromnom chate pripojiť svoju kameru a vizuálne komunikovať s Modelom alebo si zapnúť mikrofón. Berte prosím na vedomie, že Model nemá povolené nahrávať video alebo zvukové dáta, ktoré poskytujete.

   Môžete si nastaviť viditeľnosť informácií vo vašom profile zvolením vhodnej možnosti v nastaveniach súkromia vo vašom účte.

  • Dobrovoľné Zdieľanie

   Ak sa rozhodnete zdieľať dodatočný obsah s Modelmi (napr. obrázky), prosím berte na vedomie, že ste plne zodpovední za zdieľanie takýchto informácií a my nenesieme zodpovednosť za akékoľvek odhalenie, ktoré ste dobrovoľne vykonali.

  • Video/Audio v Súkromnom Chate

   Prosím berte na vedomie, že nikto nemá prístup k vášmu video alebo zvukovému záznamu, keď sa rozhodnete zapnúť vašu kameru alebo mikrfón počas súkromného chatu (doložka 2.2: "Informácie o Obsahu").

  • Video/Audio Offline Hovory

   Prosím berte na vedomie, že komunikácia v takomto prípade je kompletne súkromná.

 2. S ostatnými používateľmi stránky a s verejnosťou
  • Bezplatný Chat

   Počas používania sekcie "bezplatný chat" môžu ostatní používatelia našej stránky, napr. Hostia a Členovia, vidieť vaše používateľské meno a správy, ktoré píšete. Taktiež môžu vidieť, ak ste sa stali "Kráľom Miestnosti" a sumu kreditov, ktoré ste utratili na "prekvapenia" pre získanie tohto titulu.

   Tieto informácie nie sú osobné údaje, keďže ostatní užívatelia ich nemôžu použiť na vašu identifikáciu. Týmto by sme vám chceli odporučiť, aby ste nepoužívali používateľské meno, ktoré obsahuje akékoľvek osobné informácie (napr. vaše skutočné meno) alebo čokoľvek, čo môže ostatným umožniť identifikovať vás (napr. vaše twitter meno).

   V prípade, že si zvolíte používateľské meno, ktoré bude viesť k vašej identifikácii, prosím berte na vedomie, že ste za tento úkon plne zodpovední a my neberieme akúkoľvek zodpovednosť za akúkoľvek identifikáciou iným užívateľom.

  • Komentáre

   Ak pridáte komentáre na nástenku Modelov, ostatní používatelia ich uvidia.

   Vaše komentáre a používateľské meno môže byť taktiež viditeľné vo vyhľadávačoch (napr. Google). Preto ak si neželáte, aby ostatní užívatelia alebo verejnosť videla vaše komentáre, nepridávajte ich na Nástenku Modelov.

  • Vernostný Program

   Ak sa zúčastňujete nášho vernostného programu, ostatní používatelia budú môcť vidieť vašu úroveň masky, ktorá sa objavuje vedľa vášho používateľského mena, keď píšete správy v bezplatnom chate.

   Prosím berte na vedomie, že tieto dva elementy (požívateľské meno & maska) nie sú považované za osobné údaje a nemôžu viesť k vašej identifikácii. Avšak, stále si môžete zmeniť preferencie v nastaveniach súkromia ohľadom zdieľania masiek s ostatnými užívateľmi (napr. môžete si ju nastaviť ako súkromnú).

   Prosím budte uistení, že žiadni užívatelia našej stránky nemajú prístup k akýmkoľvek vašim informáciám od momentu, kedy vstúpite do súkromného chatu.

 3. Subjekty našej skupiny spoločností

  Vaše osobné údaje zdieľame s nasledovnými spoločnosťami našej skupiny so sídlom v Luxembursku, Maďarsku a Spojených štátoch, nakoľko nám pomáhajú doručovať vám služby:
  • Jasmin IP S.à r.l., 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembursko, Luxemburské veľkovojvodstvo;
  • Jasmin Holding SA, 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembursko, Luxemburské veľkovojvodstvo;
  • Docler Services S.à r.l., 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembursko, Luxemburské veľkovojvodstvo
  • Docler IP S.à r.l., 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembursko, Luxemburské veľkovojvodstvo
  • Docler SSC Kft, Expo tér 5-7, H-1101, Budapest, Hungary
  • Jasmin IP S.à r.l. Hungary Branch, Expo tér 5-7, H-1101, Budapešť, Maďarsko;
  • Escalion S.à r.l., 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembursko, Luxemburské veľkovojvodstvo
  • Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l., 44, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembursko, Luxemburské veľkovojvodstvo
  • American Payments United, Inc., 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, Country of Essex, USA.
 4. Webmastery zúčastňujúci sa v našich referenčných programoch

  Ako bolo uvedené vyššie, máme reklamné siete interných partnerov, čiže pridružené programy, cez ktoré môžu webmasteri pomáhať nám propagovať naše stránky.

  Bez ohľadu na to, kde sa zaregistrujete, my zostávame Správcom osobných údajov vašich osobných údajov. Napríklad, keď si vytvoríte účet alebo nakúpite kredity, vaše poskytnuté osobné údaje idú priamo nám.

  Webmasteri nemajú prístup k vašim údajom, ktoré vás môžu priamo identifikovať. Sú len technickým prevádzkovateľom a obchodným partnerom pomáhajúcim nám propagovať naše aktivity. Za žiadnych okolností nie ste klient/zákazník webmastera.

  Zdieľame s nimi len veľmi obmedzené informácie, ktoré nemôžu viesť k vašej priamej identifikácii. Tieto informácie im pomáhajú spúšťať, udržiavať a optimalizovať ich marketingové kampane alebo propagačné aktivity. Taktiež im to umožňuje sledovať ich príjem.

  Tieto informácie zahŕňajú nasledovné:
  • Dátum registrácie
  • Používaná stránka
  • Nákup kreditov
  • Krajina
  • Užív. meno
  • Informácie o zariadení

  Prosím berte na vedomie, že s nimi nikdy nezdieľame akékoľvek informácie, ktoré môžu viesť k vašej priamej identifikácii (napr. skutočné meno, adresu, emailovú adresu, platobné údaje alebo IP adresu).

 5. Poskytovatelia služieb

  Pozorne si vyberáme dôveryhodné tretie strany, ktorú poskytujú služby našej stránke.

  Uistíme sa, že sú viazaní zmluvnými obligáciami ohľadom spracovania informácií, ktoré s nimi zdieľame v súlade s našimi inštrukciami, týmito Zásadami Ochrany Osobných Údajov a všetkých príslušných zákonov o ochrane osobných údajov.

  Keďže neustále pracujeme na zlepšení a vylepšovaní našich technológií, naši poskytovatelia služieb tretích strán sa môžu pravidelne meniť.

  Tieto entity patria primárne do nasledovných oblastí:
  • Obchodná inteligencia a analytika
  • Zákaznícka starostlivosť
  • marketing a predaj
  • Prevencia podvodu
 6. Platobní poskytovatelia a finančné inštitúcie

  Keď si zakupujete kredity, v závislosti od zvolenej platobnej metódy môže byť banka alebo platobný spracovateľ tretej strany spracovateľ vašej platby. V takomto prípade sú s nimi zdieľané vaše osobné údaje za účelom dokončenia transakcie.

  Môžete dostať transakčné emaily od týchto strán, potvrdzujúcich objednávku, vrátane odoslania, možných náhrad, alebo pozvánok na zanechanie spätnej väzby pre tieto strany.

  Tieto Zásady Ochrany Osobných Údajov neupravujú spracovanie vašich osobných údajov tretími stranami, ak sú zdieľané priamo s nimi.
  • Kreditná/Debetná Karta

   Ak sa rozhodnete platiť kreditnou/debetnou kartou, vaša transakcia bude spracovaná spoločnosťou Escalion S.à r.l., ktorá je jedna z našich pridružených spoločností so sídlom v Luxembursku. Jej zásady ochrany osobných údajov môžete nájsť sem.

  • Prevencia tzv. chargebackov

   Uchovávame záznamy chatu a prihlásení, zariadenia a informáciách o používaní maximálne možné obdobie 120 dní od vášho posledného nákupu na stránke.

  • Detekcia podvodu a jeho prevencia

   Môžeme zdieľať informácie s relevantnými finančnými inštitúciami, ak to považujeme za striktne nevyhnutné pre detekciu podvodu a prevenčné účely.

 7. Agentúry činné v trestnom konaní alebo vládne orgány

  V rozsahu povolenom zákonom môžeme zdieľať informácie s orgánmi činnými v trestnom konaní, ak je takéto odhalenie nevyhnutné pre nasledovné dôvody:
  • Súlad s našimi zákonnými povinnosťami
  • pre odpovedanie na žiadosti o informácie pre vyšetrovania podvodov alebo iné ilegálne aktivity
  • pre udržiavanie a spracovanie našich Zmluvných Podmienok
  • pre ochranu našich práv a obranu voči akýmkoľvek právnym nárokom
 8. Biznis prevody

  Vaše informácie môžu byť prevedené inej entite našej skupiny (napr. v prípade reorganizácie, reštrukturalizácie, a pod.) alebo tretej strany (v prípade predaja, zlúčenia a/alebo akvizície) ak časť (viac ako 50%) alebo celok (a súvisiace majetky) či už priamo alebo nepriamo prevedené alebo spadajú pod kontrolu nového vlastníka.

  Toto bude v prípade, ak nový vlastník operuje v rovnakej alebo podobnej sfére biznisu ako my a je ochotný viesť súlad s týmito Zásadami Ochrany Osobných Údajov.

Vaše práva podľa GDPR

Určitú časť vašich osobných údajov zdieľame s nasledovnými stranami:

 1. Informácie o transfere vašich osobných údajov mimo Európskeho Hospodárskeho Priestoru?

  Keďže sme spoločnosť so sídlom v Luxembursku, dodržiavame EU Nariadenie o Ochrane Údajov, všeobecne známe ako "GDPR" (Ak sa chcete dozvedieť viac, môžete si prečítať: EU Regulation 2016/679 o ochrane fyzických osôb s ohľadom na spracovanie osobných údajov a na voľný pohyb takýchto údajov a nahradenie Directive 95/46/EC), ktoré poskytuje vysoký level ochrany vašich osobných údajov.

  Počas prevádzkovania a využívania stránky a poskytovania služieb môžu byť vaše osobné údaje prevedené mimo Európskeho Hospodárskeho Priestoru ("EHP") spracovateľom údajov tretích strán v Spojených štátoch a iných krajinách mimo, pre účely špecifikované v týchto Zásadách Ochrany Osobných Údajov.

  Ak prevedieme vaše osobné údaje mimo EEA, snažíme sa zabezpečiť, že vaše práva, pokiaľ ide o spracovanie vašich osobných údajov sú adekvátne a vhodne chránené. Pre tieto účely využívame tzv. Standard Contractual Clauses schválenú Európskou Komisiou, ktorú nájdete sem.

 2. Aké sú Vaše Práva Ohľadom Vašich Osobných Údajov?

  Nižšie sme sa vám pokúsili čo najlepšie vysvetliť, aké práva máte podľa GDPR a ako ich môžete uplatňovať. Ak, aj napriek našim vysvetleniam, si stále nie ste istý ohľadom krokov, ktoré môžete podniknúť alebo podmienok, za ktorých môžete uplatňovať svoje práva, nezúfajte, náš Tím Podpory vám poskytne akúkoľvek asistenciu, ktorú vyžadujete.

  Takisto náš môžete kontaktovať, kedykoľvek, pred uplatňovaním vašich práv a my vám odpovieme na vašu žiadosť čo najskôr to bude možné.

  Prosím nezabudnite, že sme vytvorili špecifické rozhranie nazvané "Nastavenia Súkromia" vo vašom účte, kde môžete nastavovať rôzne aspekty vašich práv v súvislosti so súkromím.

  Náš Tím Podpory vám poskytne informácie o prijatých opatreniach, do jedného mesiaca odo dňa prijatia vašej požiadavky. Iba vo výnimočných prípadoch, keď čelíme komplexnému alebo vysokému počtu žiadostí, túto periódu môžeme predlžiť na 60 dní.

  Prosím berte na vedomie, že tieto práva môžu byť uplatnené bez poplatku. Avšak, neodôvodnené alebo nadmerné žiadosti, najmä opakujúceho sa charakteru, môžu viesť k poplatku.

  Prosím berte na vedomie, keďže je pre nás vaše súkromie veľmi dôležité, že Tím Podpory musí náležite overiť vašu identitu a opýtať sa vás na poskytnutie určitých informácií pred vykonaním vašej požiadavky.

  1. Prístup k údajom a prenosnosť údajov

   Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, vyžiadaním kópie vašich osobných údajov, bez poplatku, cez sekciu "Stiahnutie Údajov" v nastaveniach vášho účtu.

   Po overení vašej identity, vaša žiadosť bude zaslaná nášmu Tímu Podpory.

   Ak považujeme vašu žiadosť za neopodstatnenú alebo excesívnu (napr. mnoho žiadostí v krátkom čase), môžeme odmietnuť vašu požiadavku alebo vám účtovať správny poplatok za administratívne náklady spojené s poskytovaním informácií vám.

   V určitých prípadoch ste taktiež oprávnený vyžiadať kópie vašich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom formáte a/alebo požiadať nás previesť tieto informácie inému poskytovateľovi služieb (kde je to technicky možné). Pre uplatnenie tohto práva nám prosím zašlite email na dsr@jwsprivacy.com.

  2. Oprava nepresných alebo neúplných údajov

   Máte právo žiadať opraviť akúkoľvek nepresnosť vo vašich osobných údajoch.

   Pre tento účel môžete kontaktovať našu Zákaznícku Podporu alebo zaslať email na dsr@jwsprivacy.com.

  3. Odstránenie Údajov

   Ak už viac nechcete, aby sme používali vaše informácie, môžete požiadať o odstránenie vašich osobných údajov a uzatvorenie vášho účtu. Požiadavka na zrušenie alebo zatvorenie vášho účtu bude taktiež považovaná za požiadavku o odstránenie vašich osobných údajov.

   Pre uzatvorenie vášho účtu prosím kliknite na "Odstrániť moje Údaje" v sekcii "Nastavenia Súkromia" v nastaveniach vášho účtu. Vaša požiadavka bude zaslaná nášmu Tímu Podpory, ktorý vás bude kontaktovať. Kontaktovať nás však môžete kedykoľvek, keď budete potrebovať.

   Pre odstránenie pochýb, keď sa začne proces odstraňovania (najmä po úspešnej verifikácii vašej identity ako vlastníka účtu), nebudete sa môcť prihlásiť či už na našu pôvodnú stránku (čiže livejasmin.com), alebo na naše pridružené stránky.

   Prosím berte na vedomie, že ak náš systém povoľuje prihlasovanie sa s rovnakými prihlasovacími údajmi naprieč rozdielnymi stránkami, keď ste sa zaregistrovali na bigskytube, máte jeden účet. Tým pádom, aj keď požiadate o odstránenie účtu z niektorej pridruženej stránky, odstránenie bude mať dopad na všetky vaše účty naprieč stránkami.

   Navyše, ak je váš účet neaktívny viac ako jeden (1) rok, máme právo zrušiť váš účet a odstrániť vaše údaje v súlade s našimi Zmluvnými Podmienkami.

   Prosím berte na vedomie, že aj keď požiadate o odstránenie vašich osobných údajov, niektoré z nich uchovávame tak dlho, ako považujeme za nevyhnutné pre súlad so zákonnými obligáciami a inými legitímnymi záujmami ako bolo vysvetlené vyššie v sekcii 4 "Ako Chránime a Ako Dlho Uchovávame Vaše Osobné Údaje?".

  4. Právo na námietku

   Vaše údaje spracúvame z rôznych dôvodov ako bolo vysvetlené v sekcii 3 "Prečo Spracúvame Vaše Osobné Údaje?".

   Niektoré príslušné zákony vás môžu oprávňovať požiadať nás o nespracovávanie vašich osobných údajov pre špecifické účely, kde je takéto spracúvanie založené na legitímnych záujmoch. Ak namietate voči takýmto spracúvaniam, spracúvania zastavíme pre tieto účely.

   V špecifických situáciách môžeme odmietnuť vykonanie vašej žiadosti. Toto iba v prípade, kedy máme oprávnené dôvody nepokračovať v spracovaní takejto požiadavky, alebo ak musíme vytvoriť, uplatňovať alebo brániť právne nároky.

   Prosím berte na vedomie, že namietania voči niektorým využívaniam vašich osobných údajov môže deaktivovať váš účet.

   Prosím nezabúdajte, že nás kedykoľvek môžte požiadať o zrušenie zasielania marketingových emailov, v nastaveniach vášho účtu.

  5. Právo na obmedzenie spracovania

   Máte právo požiadať nás o zastavenie spracúvania vašich osobných údajov kým nevyriešime akékoľvek problémy.

   Toto je možné len v nasledovných štyroch prípadoch:
   • Presnosť: Ak nesúhlasíte s presnosťou vašich osobných údajov, spracúvanie bude zastavené dokým neoveríme vašu požiadavku.
   • Legitímny Záujem: Ak namietate spracovaniu na základe legitímneho záujmu, môžete nás požiadať o zastavenie spracúvania pokiaľ neoveríme základy vašej námietky.
   • Nezákonné Spracovanie: Môžete požiadať o obmedzenie spracovania údajov ak považujete, že tieto údaje boli spracované nezákonne, ale neželáte si ich okamžité odstránenie.
   • Uchovávanie Údajov: Na údaje už nemáme ďalšie využitie, avšak vy ich potrebujete na etablovanie a uplatňovanie právnych nárokov prípadne obranu voči ním.

   Aj napriek vašej požiadavke môžeme pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov ak musíme etablovať a uplatňovať právne nároky prípadne voči ním brániť. Pred zrušením reštrikcie vás budeme informovať.

  6. Právo podať sťažnosť s dozorným orgánom

   Ak považujete, že naše spracovanie vašich osobných údajov porušuje GDPR alebo akékoľvek iné platné národné zákony, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (napr. váš lokálny orgán alebo CNPD).

Informácie pre Obyvateľov Kalifornie

Ak ste obyvateľ Kalifornie, máte špeciálne práva podľa tzv. California Consumer Privacy Act (“CCPA”) vrátane všetkých ostatných práv uvedených v týchto Zásadách Ochrany Osobných Údajov.

Prosím berte na vedomie, že "nepredávame" vaše osobné údaje, nakoľko tento termín je definovaný v CCPA.

 1. Vaše Právo na "Informovanosť" a Žiadosť o Odstránenie

  Máte právo vedieť kategórie a špecifické časti vašich osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme. Máte právo vedieť kategórie zdrojov, odkiaľ boli osobné údaje zhromaždené, obchodné alebo komerčné účely, pre ktoré sú osobné údaje zhromažďované alebo predávané a kategórie tretích strán, s ktorými vaše osobné údaje zdieľame.

  Taktiež máte právo požiadať o odstránenie vašich osobných údajov, ktoré sme zhromaždili. Prosím berte na vedomie, že toto právo je predmetom určitých výnimiek vrátane, bez obmedzenia, uchovávanie týchto údajov tak dlho ako je nevyhnutné na ochranu pred škodlivou, klamlivou, podvodnou alebo ilegálnou aktivitou, alebo pre súlad so zákonnými obligáciami alebo inými internými účelmi.

  Pre uplatnenie týchto práv nás kontaktujte podľa údajov poskytnutých v sekcii 9 "Ako Nás Môžete Kontaktovať?" nižšie. Vaše právo na odstránenie údajov môžete uplatniť v sekcii "Odstrániť moje Údaje" v "Nastavenia Súkromia" v nastaveniach vášho účtu. Prosím berte na vedomie, že akékoľvek požadované zverejnenia v súvislosti so žiadosťou o informácie sa budú vzťahovať iba na 12-mesačné obdobie a tiež, že ste oprávnený požiadať o informácie dvakrát v akomkoľvek 12-mesačnom období. Svoje údaje si taktiež môžete stiahnuť z našej webstránky, alebo uplatniť svoje právo na odstránenie vášho účtu v nastaveniach vášho účtu.

 2. Zverejnené Osobné Údaje

  Máte právo vedieť, ktoré kategórie vašich osobných údajov sme zverejnili pre obchodné účely a s ktorými tretími stranami sme tieto údaje zdieľali. V posledných 12 mesiacoch sme zverejnili pre obchodné účely nasledovné kategórie osobných údajov nasledovným stranám: Informácie o používaní/zariadení (vrátane, bez obmedzenia, vašu IP adresu) našej obchodnej inteligencii a poskytovateľom analytických služieb (napr. Hotjar, Google Analytics); Platobné/transakčné údaje našim platobným spracovateľom; Kontaktné informácie, informácie používaní/zariadení (vrátane, bez obmedzenia, vašu IP adresu a webstránku, z ktorej prichádzate), informácie súvisiace s vykonanými nákupmi (vrátane údajov súvisiacich so spôsobom platby, napr. informácie o kreditnej karte) a informácie o vašich interakciách s našimi zaslanými emailami našim marketingovým partnerom (napr. Emarsys, marketingový partner propagujúci našu stránku); a identifikačné informácie, kontaktné informácie, informácie o používaní a zariadení, platobné informácie (podľa okolností) našim poskytovateľom auditových služieb a poskytovateľom služieb zaoberajúcich sa prevenciou podvodov a súvisiacich aktivít.

 3. Vaše Právo na Nediskrimináciu

  Máte právo nebyť diskriminovaný pri uplatňovaní vašich práv súvisiacich s ochranou vašich osobných údajov, udelených CCPA, vrátane, bez obmedzenia, odmietnutím služieb, platením rozdielnych súm a sadzieb alebo obdržaním inej úrovne kvality služieb. Prosím berte na vedomie, že uplatňovanie niektorých vašich práv (napr. odstránenie vašich údajov) môže znemožniť našu možnosť poskytovať vám služby.

 4. Vaše Právo Používať Autorizovaného Agenta

  Máte právo určiť si autorizovaného agenta, ktorý bude za vás vybavovať žiadosti podľa CCPA. Pre určenie autorizovaného agenta nás prosím kontaktujte prostredníctvom údajov v sekcii 9 "Ako Nás Môžete Kontaktovať?" nižšie. Aby sme overili, že ste autorizovali agenta, môžeme od vás požadovať podpísanú písanú autorizáciu.

 5. Nesledovať

  Niektoré prehliadače majú funkciu "Nesledovať," ktorá vám umožňuje zvoliť si, ktoré webstránky budú sledovať vašu online aktivitu. Pretože tieto funkcie ešte nie sú jednotné, v súčasnosti na ne nereagujeme. Podľa CCPA však reagujeme na tzv. funkciu "do not sell" alebo podobné signály ako keby to bola požiadavka na zrušenie.

Zmeny v Našich Zásadách Ochrany Osobných Údajov

Z času na čas môžeme pozmeniť tieto Zásady Ochrany Osobných Údajov pre reflektovanie zmien v našich službách alebo spôsoboch, akými nakladáme s vašimi osobnými údajmi, prípadne zmenách v príslušných zákonoch.

Ak urobíme zásadné zmeny, budeme vás informovať na relevantnej stránke a/alebo kontaktovať vás priamo prostredníctvom iných metód ako napr. emailu.

V rozsahu povolenom zákonom, tieto zmeny sa môžu aplikovať akonáhle sú publikované na našej stránke, pokiaľ nie je špecifický dátum ich uplatnenia. Vaše ďalšie používanie našej stránky od toho dňa už bude podliehať novým Pravidlám.

Ako nás môžete Kontaktovať?

Ak máte akékoľvek komentáre alebo otázky ohľadom týchto zásad ochrany osobných údajov alebo všeobecne o našich praktikách s tým súvisiacich, zašlite nám prosím email na dsr@jwsprivacy.com alebo list na adresu uvedenú nižšie a my vám odpovieme čo najskôr to bude možné.

JWS Americas S.à r.l.

44, Avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgLuxemburské Veľkovojvodstvo
 alebo 

JWS International S.à r.l.

44, Avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgLuxemburské Veľkovojvodstvo

Sme radi, že vás môžeme informovať, že máme zamestnanca plne oddaného zabezpečeniu vášho súkromia, našu tzv. Zodpovednú Osobu. Našu Zodpovednú Osobu môžete priamo kontaktovať prostredníctvom emailu na: dpo@jwsbill.com alebo nižšie uvedených adresách:

Na vedomie DPO

JWS Americas S.à r.l.

44, Avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgLuxemburské Veľkovojvodstvo
 alebo 
Na vedomie DPO

JWS International S.à r.l.

44, Avenue John F. KennedyL-1855 LuxembourgLuxemburské Veľkovojvodstvo